Η αξιοποίηση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες στην Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση

Public Channel / (Accessible) Education

Παρουσίαση της συνεργάτιδας μας, Μαριάννας Γρηγορίου, Σύμβουλος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων "Πρακτικές Ένταξης στο Γενικό Σχολείο". Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Αγωγής.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

45.

11. Εκμάθησης Φωνολογίας

27. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

31. Λογισμικά

32. Εργαλεία κατανόησης μαθηματικών εννοιών

33. Εκπαίδευση μαθηματικών εννοιών με ρομπότ

36. Συσκευές Εναλλακτικής Επικοινωνίας

37. Συσκευές Εναλλακτικής Επικοινωνίας

42. Ομιλούντα συσκευές

40. Mind Express

41. Mind Express

21. ΑΝΑΓΝΩΣΗ

4. Στήριξη Εκπαίδευσης παιδιού με βοηθήματα Υ.Τ

9. Σειροθέτηση Sequence Software

25. ΜΝΗΜΗ Παιχνίδια με κάρτες για ενίσχυση της μνήμης

26. Λογισμικό Memory Quest Flex

43. Ομιλούντα συσκευές

5. Λεξιλόγιο / Εξερεύνηση Exploring and Playing. Δραστηριότητες εκμάθησης χρήσης Συστήματος Βλεμματικής Επαφής

6. Γλωσσική ανάπτυξη, Πρόβλεψη, Μνήμη, Λογική, Αντίληψη Κατεύθυνσης και Θέσης Το σπίτι του θείου Αλμπερτ

7. Λεξιλόγιο / Εξερεύνηση Let’ Go to Town . Χρήση Διακόπτη/Ποντικιού

28. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ • Ηλεκτρονική υπενθύμιση (Μαγνητόφωνο)

29. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σειροθέτηση Εργασίας / Δραστηριοτήτων Χρήση οπτικοακουστικών προγραμμάτων

39. Συμ βολαιογράφος / Επικοινωνία

10. Ταξινόμηση, Μνήμη, Παρατηρητικότητα, Ευαισθητοποίηση Αριθμών, Πρόσθεση, Αφαίρεση Ενσφηνώματα

14. 2. Επιλογή κατάλληλου χαρτιού Απόσταση γραμμών Είδος γραμμών Χρώμα

20. 8. Οργάνωση γραπτού λόγου • Χρησιμοποιούμε οργανογράμματα γιατί διευκολύνουν στην οργάνωση της σκέψης και την τοποθέτηση σε γραπτό λόγο .

30. Εργαλεία που βοηθούν το άτομο να κατανοήσει μαθηματικές έννοιες, να κάνει γρήγορους υπολογισμούς και να κατανοήσει πώς να κάνει δοσοληψίες. Μαθηματικές Έννοιες

38. Συμ βολαιογράφος / Επικοινωνία

19. 7. Ορθότητα γραπτού λόγου • Χρήση ηλεκτρονικού διορθωτή (Ορθογράφος): Ο χρήστης έχει την ευκαιρία να διόρθωση τα ορθογραφικά του λάθη χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό ηλεκτρονικής διόρθωσης.

34. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Συσκευές και λογισμικά που βοηθούν παιδιά να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να συμμετέχουν και να επικοινωνήσουν.

13. • Χρησιμοποιούμε προσβάσιμο οδηγό χειρός που βοηθά το παιδί στο να κρατάει σωστά το μολύβι. 1. Βοήθημα μολυβιού

35. Play2Do Project A simulated training framework for skills development addressing students with intellectual and developmental disabilities and their trainers http://play2do.eu

1. Η αξιοποίηση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ενιαία Εκπαίδευση Μαριάννα Γρηγορίου Σύμβουλος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

8. Παρα τηρητικότητ α, Οπτική αντίληψη, Οπτικοκινητικός συντονισμός Συμπλήρωσε την εικόνα

15. • Χρησιμοποιούμε ειδική εξυψωμένη βάση για σωστή τοποθέτηση του χαρτιού σε περίπτωση που διευκολύνει τον χρήστη στην παραγωγή γραφής. 3. Στήριγμα τοποθέτησης χαρτιού

16. • Ειδικά πληκτρολόγια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε χρήστη. • Για άτομα που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν μολύβι είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση με πληκτρολόγιο. • Δίνει ταχύτητα στην παραγωγή λόγου 4. Παραγωγή γραπτού λόγου μέσω Η.Υ

17. • Επεξεργαστή κειμένου: Παραγωγή κειμένου. Εύκολα διορθώσεις και προσθέσεις. • Προγνωστικό Λεξικό. Γρηγορότερη και ορθότερη παραγωγή γραπτού λόγου 6. Παραγωγή γραπτού λόγου μέσω Η.Υ

2. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μέσα ( συσκευές, λογισμικά) Μεθοδολογίες Στήριξη αναγκών του ατόμου Πρόσβαση : Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Περιβάλλον, Κοινωνικό Σύνολο Βελτίωση της πρόσβασης του ατόμου Αξιολόγηση αναγκών Παρέμβαση

23. 3. Αλλαγές στο μέγεθος των γραμμάτων, στο χρώμα των γραμμάτων ή στο φόντο όταν δίνουμε φυλλάδια ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού. 4. Χρησιμοποιούμε σύμβολα όπου χρειάζεται για να γίνει η αναγνωστική διαδικασία πιο προσβάσιμη και κατανοητή. ΑΝΑΓΝΩΣΗ – Στρατηγικές στήριξης

12. 1. Γραφή: Δυσκολίες - Αντιμετώπιση • Ορθό κράτημα μολυβιού • Γραφικό χαρακτήρα • Χρήση των γραμμών • Αναπαραγωγής σκέψης σε γραπτό λόγο

24. • Λογισμικά και συσκευές στήριξης της φωνολογίας • Χρησιμοποιούμε ομιλούντα προϊόντα για ανάπτυξη της φωνολογίας, χτίσιμο λέξεων, προτάσεων • Χρησιμοποιούμε ομιλούντα πέννα για συμμετοχή στην αναγνωστική διαδικασία. ΑΝΑΓΝΩΣΗ – Στρατηγικές στήριξης

18. WordQ + SpeakQ • Αναγνώριση φωνής - φωνητική πληκτρολόγηση • Πρόβλεψη κειμένου • Δίνει συνώνυμα • Ακουστική ανατροφοδότηση • Είναι και στα Ελληνικά

22. 1. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες θέσεις τοποθέτησης βιβλίων. 2. Βεβαιωθείτε ότι το φόντο του υλικού ανάγνωσης δεν δημιουργεί δυσκολίες. 3. Χρησιμοποιήστε έγχρωμο χαρτί ή έγχρωμες ειδικές διαφάνειες εάν χρειάζεται . ΑΝΑΓΝΩΣΗ – Στρατηγικές στήριξης

3. Ο ρόλος της Υ.Τ στην Εκπαίδευση Βοηθάει τα παιδιά ειδικής εκπαίδευσης να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μειώσουν τις δυσκολίες τους. Βοηθάει τα παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους Βοηθάει το δάσκαλο να επικοινωνήσει, να αξιολογήσει, να ενισχύσει τις μεθόδους αλληλεπίδρασης με τα παιδιά. Δημιουργά περιβάλλον ενσωμάτωσης και αλληλεπίδρασης που έχει ως στόχο να βοηθήσει στην διαδικασίας δημιουργίας ίσων ευκαιριών μάθησης και αλληλεπίδρασης.

44. EuroCy Innovations Ltd ... Research – Trainings Development ... https://eurocyinnovations.com http://trainings.eurocynergy.com Current Projects Funded by: Erasmus+ program of the EU Commission My Hub – One stop for Inclusion Practices A platform for Inclusion Practices, Tools, Resources and Methods for the Pedagogical Staff at formal and non formal education. www.myhub.eu ......... Tablet - Based Cognitive Gaming Platform for Seniors The project aims to develop tablet - based cognitive gaming platform for seniors to use in a group format, contain multiple cognitive strategies and grow more challenging as performance improves. http://www.games4seniors.eu

Views

 • 5971 Total Views
 • 4862 Website Views
 • 1109 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 8

 • 116 www.eurocyinnovations.com
 • 10 35.204.2.157:8069
 • 13 35.204.2.157
 • 4 www.google.com
 • 15 64.227.112.164
 • 247 eurocyinnovations.com
 • 30 64.227.112.164:8069
 • 2 google.com