Συλλογή σχολίων και εισηγήσεων από εκπαιδευόμενους που έχουν χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά το εκπαιδευτικό υλικό του Έργου VET4SBO

Συγκατάθεση

ΝαιΌχι
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για χρήση των απαντήσεων μου για την έρευνα και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Έργου:
Θα ήθελα να με κρατάτε ενήμερο για το θέμα:

1. Το επάγγελμα μου είναι: *

2. Έχω χρησιμοποιήσει δοκιμαστικά τα πιο κάτω αποτελέσματα του Έργου: (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) *

3α. Η αξιολόγηση μου για την ποιότητα, τη συνέπεια και τη συνάφεια του εκπαιδευτικού υλικού;

Πολύ φτωχήΦτωχήΜέτριαΔεν μπορώ να κρίνωΚαλήΠολύ καλή
Ποιότητα του υλικού
Συνέπεια του υλικού
Σχετικότητα με το προφιλ μου
Εφαρμοσιμότητα στην καθημερινή μου εργασία

3β. Η αξιολόγηση μου για την ποιότητα, τη συνέπεια και τη συνάφεια του υλικού για το νέο επαγγελματικό προφιλ;

Πολύ φτωχήΦτωχήΜέτριαΔεν μπορώ να κρίνωΚαλήΠολύ καλή
Ποιότητα υλικού
Συνέπεια περιεχομένου
Σχετικότητα με το προφιλ μου
Εφαρμοσιμότητα στην εργασία μου

3γ. Η αξιολόγηση μου για την ποιότητα, τη συνέπεια και τη συνάφεια της διαδικτυακής και φορητής πλατφόρμας εκπαίδευσης;

Πολύ φτωχήΦτωχήΜέτριαΔεν μπορώ να κρίνωΚαλήΠολύ καλή
Ποιότητα υλικού
Συνέπεια περιεχομένου
Σχετικότητα με το προφιλ μου
Εφαρμοσιμότητα στην εργασία μου

4. Κατά τη γνώμη μου, η συμμετοχή μου στη δοκιμή των αποτελεσμάτων του Έργου αποτελεί (εν δυνάμει) πλεονέκτημα για τη δουλειά μου: *

5. Κατά τη γνώμη μου, το εκπαιδευτικό υλικό και η καθοδήγηση που δόθηκε έχουν ικανοποιήσει τις προσδοκίες μου: *

6. Πιστεύω ότι απουσιάζει κάτι: *

Αν η απάντηση σας πιο πάνω ήταν "Ναι, σίγουρα" ή "Ναι, σε κάποιο βαθμό", παρακαλούμε δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες για τις εισηγήσεις σας και το υλικό που αφορούν.

7. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο σχετικά με το Έργο, είναι:

8. Αυτό που μου άρεσε λιγότερο σχετικά με το Έργο και τα αποτελέσματα του είναι (σχολιάστε με εισηγήσεις για βελτίωση όπου εφαρμόζεται):

9. Θα εισηγούμουν τα αποτελέσματα του Έργου σε συναδέλφους και άλλους ενδιαφερόμενους: *

10. Ηλεκτρονική διεύθυνση (σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας κρατάμε ενήμερο/η):