Συγκατάθεση για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Play2Do

Ονοματεπώνυμο *

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): *

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο)

Συγκατάθεση *

Επιθυμώ να κρατήσετε το ονοματεπώνυμο μου και το email μου για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και να με ενημερώνετε για έργα και δραστηριότητες στην εκπαίδευση στα οποία συμμετέχετε. *