Διαβούλευση με Οικονομικούς Φορείς σχετικά με Ηλεκτρονικούς Καταλόγους στο Σύστημα e-Agora

Συγκατάθεση: *

ΝΑΙΟΧΙ
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για τη συμμετοχή μου στην προαναφερθείσα διαβούλευση και για την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχω, όπως περιγράφεται πιο πάνω:
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για διατήρηση της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης και των υπόλοιπων στοιχείων επικοινωνίας που παρέθεσα πιο πάνω, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να με ενημερώσετε στα πλαίσια της διαβούλευσης και της δημοσίευσης του καταλόγου μου

Οργανισμός που εκπροσωπώ: *

Τμήμα στον Οργανισμό (αν εφαρμόζεται):

Όνομα ατόμου που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο:

Email: *

Τηλέφωνο επικοινωνίας:


Για το χαρακτηριστικό "Περιβάλλον χρήσης" προτείνονται οι επιλογές: "εσωτερικού χώρου", "εξωτερικού χώρου". Παρακαλούμε σχολιάστε. *

Για το χαρακτηριστικό "Επιφάνεια χρήσης" προτείνονται οι επιλογές: "ξύλο", "γυαλί", "τοιχοποιία", "μέταλλο", "μελαμίνη", "γυψοσανίδα". Παρακαλούμε σχολιάστε. *

Για το χαρακτηριστικό "Σύσταση Προϊόντος" προτείνονται οι επιλογές: "νιτροκυτταρίνης", "πολυουρεθάνης", "νερού". Παρακαλούμε σχολιάστε. *

Για το χαρακτηριστικό "Εφαρμογή" προτείνονται οι επιλογές: "finishing", "undercoating", "σκληρυντικό για finishing", "σκληρυντικό για undercoating". Παρακαλούμε σχολιάστε. *

Για το χαρακτηριστικό "Χρώμα" προτείνονται οι επιλογές: "'άχρωμο", "πεύκο", "δρυς", "καρυδιά". Παρακαλούμε σχολιάστε. *

Για το χαρακτηριστικό "Στιλπνότητα" προτείνονται οι επιλογές: "mat", "semi-mat", "gloss". Παρακαλούμε σχολιάστε. *

Για το χαρακτηριστικό "Τρόπος Χρήσης" προτείνονται οι επιλογές: "πινέλο", "ρολό", "πιστόλα". Παρακαλούμε σχολιάστε. *

Για το χαρακτηριστικό "Χρόνος στεγνώματος/Χρόνος επανεφαρμογής", παρακαλούμε σχολιάστε τη χρησιμότητα του. *

Για το χαρακτηριστικό "Ιδιότητες" προτείνονται οι επιλογές: "αντοχή στο πλύσιμο σε κύκλους κατά DIN 53778", "προστασία από την υγρασία", "προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία", "αντιμυκητιακό", "πυρασφαλές". Παρακαλούμε σχολιάστε. *

Χαρακτηριστικό "Συσκευασία (ποσότητα ανα λίτρο)". Παρακαλούμε σχολιάστε. *

Χαρακτηριστικό "Δωρεάν παράδοση / Ελάχιστη αξία παραγγελίας για δωρεάν παράδοση". Παρακαλούμε σχολιάστε τις επιλογές που μπορεί να δίνονται στον αγοραστή. *

Χαρακτηριστικό "Χρόνος παράδοσης (ημέρες)". Παρακαλούμε σχολιάστε. *