Χαρτογράφηση των αναγκών των Τμημάτων και Υπηρεσιών του ΥΕΕΒ για την ανάπτυξη νέων σύγχρονων ιστοσελίδων

Συγκατάθεση

ΝαιΌχι
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για χρήση των απαντήσεων μου για την υπό αναφορά σύμβαση:

Υπηρεσία ή Τμήμα *

Ονοματεπώνυμο *

Ρόλος στην Υπηρεσία/Τμήμα *

Διαθεσιμότητα για συνάντηση *

ΝΑΙΟΧΙ
Δευτέρα 20 Δεκ 09:00 - 11:00
Δευτέρα 20 Δεκ 13:00 - 15:00
Τρίτη 21 Δεκ 09:00 - 11:00
Τρίτη 21 Δεκ 11:00 - 13:00
Τρίτη 21 Δεκ 13:00 - 15:00
Τετάρτη 22 Δεκ 09:00 - 11:00
Τετάρτη 22 Δεκ 11:00 - 13:00
Τετάρτη 22 Δεκ 13:00 - 15:00
Πέμπτη 23 Δεκ 09:00 - 11:00
Πέμπτη 23 Δεκ 11:00 - 13:00
Πέμπτη 23 Δεκ 13:00 - 15:00
Δευτέρα 27 Δεκ 09:00 - 11:00
Δευτέρα 27 Δεκ 11:00 - 13:00
Δευτέρα 27 Δεκ 13:00 - 15:00
Τρίτη 28 Δεκ 09:00 - 11:00
Τρίτη 28 Δεκ 11:00 - 13:00
Τρίτη 28 Δεκ 13:00 - 15:00
Τετάρτη 29 Δεκ 09:00 - 11:00
Τετάρτη 29 Δεκ 11:00 - 13:00
Τετάρτη 29 Δεκ 13:00 - 15:00
Σχόλια:

1. Ποιος είναι ο σκοπός του τμήματος/υπηρεσίας σας; *

2. Ποια είναι η σχέση σας με την κεντρική δομή (Υπουργείο); *

3. Ποια είναι η σχέση σας με άλλες υπηρεσίες/τμήματα/δομές; *

4. Ποιες είναι σε γενικές γραμμές οι διαδικασίες τις οποίες εκτελεί το τμήμα/υπηρεσία σας; *

5. Ποιες από αυτές τις διαδικασίες και με ποιον τρόπο σας φέρνουν σε επαφή με τον "εξωτερικό κόσμο"; *

6. Ποιοι θα θέλαν να σας βρούνε στο διαδίκτυο και γιατί; Τύποι προσώπων, φυσικών ή νομικών που αποτελούν τον «εξωτερικό κόσμο» με τον οποίο έχετε επαφή. *

7. Ποιες πληροφορίες θα ψάχνανε; Γιατί; *

8. Τι θα θέλανε να σας πούν; Τι θα θέλανε να σας στείλουν; Γιατί; *

9. Θα μπορούσατε να έχετε άτομα/λειτουργούς διαθέσιμους κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και ανάπτυξης της διαδικτυακής παρουσίας και κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του περιεχομένου; *

10. Υπάρχουν ή θα υπάρχουν κάποια άλλα ηλεκτρονικά ή άλλα εργαλεία που χρειάζεται να επικοινωνούν με οποιονδήποτε τρόπο με τις σελίδες σας; *


Έχετε προτιμήσεις σε ότι αφορά τα σχεδιαστικά θέματα; Π.χ. χρώματα, γραμματοσειρές, σημεία που θα βρίσκεται η κάθε πληροφορία, σημεία έμφασης.

Αν η αρχική σας σελίδα αποτελείται από 4-5 τμήματα, ποιο περιεχόμενο θα θέλατε να δείχνετε στο κάθε τμήμα;

Έχετε συγκεκριμένες προτιμήσεις/απαιτήσεις σε ότι αφορά τη διαχείριση του περιεχομένου και την αυτοματοποίηση της; Π.χ., κατηγοριοποίηση ανακοινώσεων και εμφάνιση σε συγκεκριμένα σημεία.