ΟΡΘΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Εγγραφή σε Ενότητες

Συγκατάθεση *

ΝαιΌχι
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για διατήρηση της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης και των υπόλοιπων στοιχείων επικοινωνίας που θα δώσω, ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για θέματα σχετικά με τις Ενότητες του Σεμιναρίου για τις οποίες δηλώνω ενδιαφέρον.
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για εγγραφή (recording) της παρουσίασης-διάλεξης για σκοπούς αρχειοθέτησης.
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για εγγραφή (recording) της συζήτησης που θα διεξαχθεί κατά τη συνάντηση.

Όνομα: *

Επώνυμο: *

Ηλικία:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email): *

Εργάζομαι-Απασχολούμαι ως: *


Ενότητες που έχουν ανακοινωθεί: