ΟΡΘΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Δήλωση ενδιαφέροντος

Συγκατάθεση *

ΝαιΌχι
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για διατήρηση της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης και των υπόλοιπων στοιχείων επικοινωνίας που παρέθεσα πιο πάνω, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να με ενημερώσετε για θέματα σχετικά με τις συναντήσεις του σεμιναρίου.
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για εγγραφή (recording) της παρουσίασης-διάλεξης για σκοπούς αρχειοθέτησης.
Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση μου για εγγραφή (recording) της συζήτησης που θα διεξαχθεί κατά τη συνάντηση.

Όνομα: *

Επώνυμο: *

Ηλικία:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email): *

Εργάζομαι-Απασχολούμαι ως: *


Με ενδιαφέρουν οι πιο κάτω θεματικές και θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά όταν ανακοινωθούν (η επιλογή ΔΕΝ αποτελεί τελική εγγραφή):