Πρόγραμμα εκπαίδευσης για μέλη οικογενειών που πάσχουν από άνοια

Έργο Erasmus+ DEMOER


 Καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων για μέλη οικογενειών ατόμων που πάσχουν από άνοια


Erasmus+

 


Η EUROCY Innovations (www.eurocyinnovations.com) συμμετέχει σε κοινοπραξία για υλοποίηση του Έργου DEMOER (www.dementia-care.eu/?lang=el) με εταίρους από Βέλγιο, Βουλγαρία, Ισπανία και Τουρκία και με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

 

Το Έργο δημιουργεί ένα καινοτόμο πρόγρaμμα εκπαίδευσης ενηλίκων που απευθύνεται σε μέλη οικογενειών ατόμων που πάσχουν από άνοια.

To DEMOER στοχεύει στην παροχή άτυπης κατάρτισης σε ενηλίκους - μέλη οικογενειών ατόμων που πάσχουν από άνοια – ώστε να κατανοήσουν πρακτικά ζητήματα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν και να παράσχουν πιο αποτελεσματική υποστήριξη στο άτομο με άνοια. Παράλληλος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών και των φορέων λήψης αποφάσεων στις χώρες των οργανισμών που συμμετέχουν στο Έργο αλλά και γενικότερα, σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης και παροχής κατάρτισης στις οικογένειες με μέλη που πάσχουν από άνοια. Η γνώση, μέσα από περιπτωσιολογική εκπαίδευση, θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο, μειώνοντας το κοινωνικό και οικονομικό βάρος των οικογενειών των ατόμων με άνοια. Το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και άλλες σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, θα παρέχονται μέσω διαδικτύου και φορητές συσκευές.

Πιο αναλυτικά, το DEMOER θα έχει τα πιο κάτω αποτελέσματα:

1.       Εκπαιδευτικός οδηγός “Πώς να υποστηρίξετε άτομα της οικογένειας σας που πάσχουν από άνοια”Ο οδηγός αυτός θα δώσει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους συμβουλές και στρατηγικές για το πως να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις μελών της οικογένειας όπου παρατηρείται απώλεια μνήμης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάφορες (δύσκολες) καταστάσεις και αρνητικές συνέπειες. Το περιεχόμενο του οδηγού θα είναι τέτοιο ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για προαπαιτούμενο ιατρικό υπόβαθρο ή υπόβαθρο ψυχολογίας.

2.       Ανοιχτή εφαρμογή για φορητές συσκευές για άμεση υποστήριξη – βοήθεια και λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα 24/7οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υφιστάμενο υλικό, καθώς και να συνεισφέρουν με περιπτωσιολογικές μελέτες. Μια πρόσθετη καινοτομία είναι ότι ο ενήλικας και οι συνομήλικοί του θα μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο, γνώμες, ανατροφοδότηση και υλικό με άλλους χρήστες.

3.       Εργαλειοθήκη-οδηγός για εκπαιδευτές ενηλίκων με μεθοδολογική υποστήριξη για την παράδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Έργου DEMOERυλικό καθοδήγησης για ενήλικους εργαζόμενους και εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΜΚΟ και εθελοντικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την παράδοση του προγράμματος άτυπης εκπαίδευσης του Έργου DEMOER (προετοιμασία εκπαιδευτών μαθήματος).

 

Ταυτότητα Έργου

Τίτλος: (ΕΛ) «Καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων για μέλη οικογενειών ατόμων που πάσχουν από άνοια», (ΕΝ) «Innovative mobile adults training for family members of people suffering of dementia»

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Strategic partnership project in Adult Education

Αρ. συμβολαίου: 2019-1-ES01-KA204-063975, Έναρξη: 01 Nov 2019 - Διάρκεια: 24 μήνες

Διαδικτυακή παρουσία: www.dementia-care.eu/?lang=el

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή εισηγήσεις παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη διεύθυνση πιο πάνω είτε στο τηλέφωνο +357 99587884.

Αποποίηση: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.Erasmus+

Copyright © 2019 - 2021 | DEMOER - 2019-1-ES01-KA204-06397.